Medicinrådet søger en sundhedsøkonom til afdelingen for sjældne sygdomme


Medicinrådets sekretariat søger en dygtig økonom eller sundhedsøkonom, som vil bidrage til at sikre mest mulig sundhed for pengene i det danske sundhedsvæsen.

Vi tilbyder
Et spændende job i en organisation, der spiller en markant rolle i forhold til prioritering og ibrugtagning af lægemidler på de danske sygehuse. Som sundhedsøkonom i Medicinrådets sekretariat er du med til at vurdere nye lægemidler. Du kommer til at arbejde med de spændende og komplekse sundhedsøkonomiske analyser, der ligger til grund for Medicinrådets vurdering af forholdet mellem lægemidlers pris og effekt, målt i QALY, i vores afdeling for sjældne sygdomme.
Som sundhedsøkonom i afdelingen for sjældne sygdomme vil du arbejde med sundhedsøkonomiske analyser inden for forskellige sygdomsområder, hvor behandlingsmulighederne kan variere fra tabletbehandlinger til genterapier med kurativt sigte. Der er ofte tale om vurdering af kliniske studier baseret på meget få patienter, som giver begrænset viden om lægemidlernes effekt og bivirkninger i et livslangt behandlingsforløb, og udfordrer de sundhedsøkonomiske modeller. Du bliver en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på samarbejde, åbenhed og dialog.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:
 • validere de sundhedsøkonomiske modeller (Markov-modeller, partitioned survival-modeller, individual sampling-modeller etc.) for lægemidler til sjældne sygdomme, som indsendes af lægemiddelvirksomhederne, når Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler
 • gennemgå de sundhedsøkonomiske analyser kritisk for kliniske og økonomiske antagelser, der ofte baseres på et sparsomt datagrundlag ved sjældne sygdomme
 • formidle komplekse sundhedsøkonomiske problemstillinger til fagudvalg og beslutningstagerne i Rådet
 • tilpasse de sundhedsøkonomiske analyser, hvilket kan indebære ændringer i modelleringen af sundhedseffekter og omkostninger, herunder ekstrapolering, analyser af usikkerhed omkring resultater mv.
 • yde faglig rådgivning til ansøgende lægemiddelvirksomheder vedrørende kvaliteten af sundhedsøkonomiske modeller inden indsendelse og i forbindelse med valideringen af indsendte modeller.
Dine primære samarbejdspartnere er afdelingens sundhedsøkonomer og sundhedsvidenskabelige konsulenter samt sekretariatets biostatistikere. I arbejder sammen om at videreformidle de sundhedsøkonomiske analyser og udarbejde det samlede beslutningsgrundlag for Medicinrådets anbefalinger, og I vil sammen præsentere beslutningsgrundlaget på de månedlige rådsmøder. Du vil få indflydelse på udviklingen af Medicinrådets arbejde med at vurdere nye lægemidler og deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle.

Uddannelse, erfaringer og kvalifikationer
Du skal være fagligt og metodisk velfunderet og have lyst til at arbejde med sundhedsøkonomiske og lægemiddelfaglige spørgsmål. Derudover forventer vi, at du har en relevant akademisk uddannelse f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.merc.(si) eller kandidat i Medical Market Access. Vi forventer, at du har en teoretisk viden om og som minimum et par års praktisk erfaring med sundhedsøkonomisk evaluering. Desuden vil det være en fordel, hvis du har en basal forståelse for sygdomsudvikling, sygdomsmekanismer samt lægemidlers virkningsmekanismer.
Vi forventer, at du:
 • tager initiativ, ansvar og er resultatorienteret
 • er god til og værdsætter tværfagligt samarbejde
 • er dygtig til at kommunikere komplicerede sundhedsøkonomiske analyser på en måde der er forståelig for modtagere, der ikke har indgående sundhedsøkonomisk viden
 • har en struktureret og selvstændig tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket selvom du har mange samtidige opgaver
 • har et godt kendskab til det danske sundhedsvæsen, og kan anvende denne viden i sundhedsøkonomiske modeller
 • har forståelse for Medicinrådets position i det danske sundhedsvæsen og trives med at arbejde i en organisation præget af stor politisk bevågenhed.
Om Medicinrådet
Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner i januar 2017 med henblik på at: 
 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådets sekretariat er en spændende og dynamisk arbejdsplads. Vi er ca. 60 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger med stor tværfaglighed inden for bl.a. sundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi,  samfundsvidenskab og jura. Fælles for os alle er, at vi kommer med en høj faglighed. Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om ansættelsen
Stillingen er til besættelse den 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Afhængigt af dine kvalifikationer og erfaring vil der være mulighed for en indplacering som sundhedsøkonomisk specialkonsulent. Der vil desuden være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.
Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Er du interesseret?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Linda Aagaard Thomsen, tlf. 5214 4200 eller sundhedsøkonom Katrine Jürs, tlf. 2977 0971.
Vi skal have din ansøgning med eksamenspapirer og CV senest mandag d. 6. juni 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24.
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson : Afdelingsleder Linda Aagaard Thomsen, tlf. 5214 4200
Kontaktperson: Sundhedsøkonom Katrine Jürs, tlf. 2977 0971
Ansættelse: Fastansættelse
Lokation: Dampfærgevej 21-23, 3., 2100, København Ø, Denmark